[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]


ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566