1


เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าก่อดำ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและฝึกซ้อมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


กลุ่ม อปพร. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ เข้ารวมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและการป้องกันและฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนของการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


วันที่ 17 -20 สิงหาคม 2563 ภารกิจการอบรมของเหล่าเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายถวิล เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกู้ชีพกู้ภัพตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ณ กองป้องกันฯ อบจ.เชียงราย


เหตุเพลิงไหม้บริเวณหมู่ 12ใกล้ศาลาประชาธิปไตยทิศตะวันตก เมื่อเวลา 16.52 น. วันที่ 24 เมษายน 2564

 


17/04/64 เวลา 21:00น ได้รับเเจ้งว่าเกิด เหตุ 204 (ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ) ซ.1/4 ม.10 บ้านป่าก่อดำ ต.ป่าก่อดำ อ.เเม่ลาว จ.เชียงราย
จึงได้จัดกำลัง ว.4 ว.25 ที่หมาย พร้อมรถดับเพลิง เทศบาลป่าก่อดำ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้บ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง ส่วนสาเหตุที่เเน่ชัดรอเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันอีกที