[ เปิดอ่าน 15 ครั้ง ]


เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการตักบาตรและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตามประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ตลาดกลางเทศบาลตำบลป่าก่อดำ


เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมโครงการตักบาตรและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตามประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ????????????
ในวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.เป็นต้นไป
ณ อาคารตลาดกลางเทศบาลตำบลป่าก่อดำ