[ เปิดอ่าน 30 ครั้ง ]


ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแส และเงินสินบนรางวัลสำหรับผู้แจ้งความนำจับความผิดเกี่ยวกับ การลักลอบเติมแก๊สปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซหุงต้มภายในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว


ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแส และเงินสินบนรางวัลสำหรับผู้แจ้งความนำจับความผิดเกี่ยวกับ

การลักลอบเติมแก๊สปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซหุงต้มภายในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว