[ เปิดอ่าน 38 ครั้ง ]


ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567