[ เปิดอ่าน 26 ครั้ง ]


 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖


#วันสำคัญของพุทธศาสนิกชนวันออกพรรษาและตักบาตรเทโวโรหณะ
     เทศบาลตำบลป่าก่อดำ โดยว่าที่ร้อยตรี ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตามคติประเพณี “วันออกพรรษา” ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ของทุกปี
วันออกพรรษาเป็นวันสุดท้ายแห่งการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ วันมหาปวารณา พุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมตั้งจิตอธิษฐาน
* การทำบุญตักบาตร
* รักษาศีล
* ฟังธรรม ณ วัดที่อยู่ในชุมชน
#พิธีตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑
โดยในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ #ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมตักบาตรเทโวด้วยข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๑๒ รูป และพระภิกษุสามเณร จำนวน ๑๗ รูป ณ ตลาดกลางเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
* ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รูป
* แผ่เมตตา กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว
* ฟังธรรมและทำสมาธิตามโอกาสทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส