[ เปิดอ่าน 44 ครั้ง ]


ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง