[ เปิดอ่าน 24 ครั้ง ]


คำสั่งเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน