[ เปิดอ่าน 33 ครั้ง ]


คำสั่งเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง มอบหมายอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน