[ เปิดอ่าน 34 ครั้ง ]


ประกาศกำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลางทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567