[ เปิดอ่าน 39 ครั้ง ]


ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ร่างขอบเขตครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย