[ เปิดอ่าน 88 ครั้ง ]


ร่างขอบเขต รถบรรทุกขยะ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย