[ เปิดอ่าน 104 ครั้ง ]


o16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย