[ เปิดอ่าน 90 ครั้ง ]


ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566


ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566