[ เปิดอ่าน 239 ครั้ง ]


ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565