[ เปิดอ่าน 268 ครั้ง ]


ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562.../ ประจำปี 2565


ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562.../ ประจำปี 2565