[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]

คณะแม่บ้านมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก และตรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าก่อดำ


วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
คณะแม่บ้านมหาดไทย นำโดยคุณสุวาภรณ์ จิตต์พลีชีพ รองประธานแม่บ้านมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก
และตรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยมีนางวาสนา นันตะกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าก่อดำร่วมให้การต้อนรับ