[ เปิดอ่าน 12 ครั้ง ]

นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน กองทุนท่านพระครูปัญญาประดิษฐ์ธรรม เจ้าอาวาสวัดพุทธล้านนาสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ)


วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
ว่าที่ ร.ต.ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ)
จากท่านพระครูปัญญาประดิษฐ์ธรรม เจ้าอาวาสวัดพุทธล้านนาสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ จำนวน ๑๐๒ ทุน
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ)