[ เปิดอ่าน 13 ครั้ง ]

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ บริเวณหน้า สภ.แม่ลาว (ส่วนแยก)


วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ว่าที่ ร.ต.ดำรงศักกดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ พร้อมด้วยรองนายกฯ ข้าราชการ พนักงาน
ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
บริเวณหน้า สภ.แม่ลาว (ส่วนแยก) โดยรับธงตราสัญลักษณ์ฯ จากอำเภอขุนตาลและส่งต่อให้กับอำเภอแม่สรวย