[ เปิดอ่าน 83 ครั้ง ]

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) อำเภอแม่ลาว ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖


วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
     ว่าที่ ร.ต.ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) อำเภอแม่ลาว ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
     โดยมีนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบาย ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และหารือแนวทางในการบูรณาการการทำงานของส่วนราชการ
ณ ตลาดกลางเทศบาลตำบลป่าก่อดำ