[ เปิดอ่าน 66 ครั้ง ]

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ตลาดกลางเทศบาลตำบลป่าก่อดำ


วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของท้องถิ่น และสร้างจิดสำนึกที่ดีต่อประเพณีไทย
ณ ตลาดกลางเทศบาลตำบลป่าก่อดำ