[ เปิดอ่าน 42 ครั้ง ]

เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมงาน Open House EF อำเภอแม่ลาว ณ พุทธมลฑลสมโภช ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย


วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
นายลมลักษ์ จะตุพิมพ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมงาน Open House EF อำเภอแม่ลาว
ณ พุทธมลฑลสมโภช ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย
EF ย่อมาจาก Executive Functions คือ ความสามารถที่เกิดจากการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ช่วยให้คนเราสามารถควบคุม ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ตนต้องการสำเร็จ โดยมีชื่อเรียกในภาษาไทยได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น “ความสามารถในการจัดการ” “ทักษะที่จำเป็นในการทำกิจที่มีเป้าหมาย” หรือ “ทักษะการคิด” ????