[ เปิดอ่าน 46 ครั้ง ]

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ดำเนินการโดย คณะกรรมการหมู่บ้านป่าก่อดำเหนือ หมู่ที่ 9


นายสมชาย  ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

ดำเนินการโดย คณะกรรมการหมู่บ้านป่าก่อดำเหนือ หมู่ที่ 9

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาธิปไตยหมู่ที่ 9

งบประมาณอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากเทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย