[ เปิดอ่าน 29 ครั้ง ]

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ดำเนินการโดย คณะกรรมการหมู่บ้านป่าก่อดำใต้ หมู่ที่ 8


ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

ดำเนินการโดย คณะกรรมการหมู่บ้านป่าก่อดำใต้ หมู่ที่ 8

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาธิปไตยหมู่ที่ 8

งบประมาณอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากเทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย