ร้องเรียน - ร้องทุกข์

วันที่ เรื่อง ดู
01 ก.ค. 2565 น้ำท่วมขังถนนเนื่องจากไม่มีร่องระบายน้ำ ดูรายละเอียด
28 พ.ค. 2565 รถบรรทุกดินและทรายทำให้เกิดฝุ่นละอองกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ดูรายละเอียด
09 พ.ค. 2565 เหม็นกลิ่นขี้หมู ดูรายละเอียด
05 พ.ค. 2564 ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​ ดูรายละเอียด
14 เม.ย. 2564 จ่ายภาษีที่ดิน ดูรายละเอียด
24 ก.พ. 2564 ทะเบียนการค้า ดูรายละเอียด
26 ม.ค. 2564 สอบถามตำแหน่งว่าง ดูรายละเอียด
17 ธ.ค. 2563 ขอเบอร์ติดต่อ ดูรายละเอียด
11 พ.ย. 2563 ขอเสนอราคารายการอาหาร ดูรายละเอียด
24 ก.ค. 2563 ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดูรายละเอียด
29 พ.ค. 2563 เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ดูรายละเอียด
15 เม.ย. 2563 ติดต่อ จนท.กองสาธารณสุขไม่ได้คะ รบกวนขอเบอร์หน่อยคะ โทรเข้าเทศบาลก็ไม่ติดคะ ดูรายละเอียด
09 ก.พ. 2563 สอบถามตำแหน่งว่าง ดูรายละเอียด
09 ธ.ค. 2562 สอบถามตำแหน่ง ดูรายละเอียด