บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2562