[ เปิดอ่าน 178 ครั้ง ]
โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสด