[ เปิดอ่าน 179 ครั้ง ]

ตุงหมู กลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยส้านดอนจั่น หมู่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


ประวัติความเป็นมา :

กลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยส้านดอนจั่น หมู่ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายมีการรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆในชุมชน สมาชิกทั้งหมด 34 คน และได้มีการดำเนินจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน จึงได้มีการจักสาน ทำโคมล้านนากลุ่มผู้สูงอายุจึงตระหนัก ถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้เกิดเป็นอาชีพและเพิ่มความสามารถ ในการสร้างรายได้ในยามว่าง จึงได้ร่วมศึกษาการทำโคม ตุงล้านนาตลอดจนสอบถามความต้องการของกลุ่มลูกค้า รวมไปถึงตลาด ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุได้มีการจัดทำโคม-ตุงล้านนา อันจะเป็นแนวทางในการสานต่อองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความรักความสามัคคี สร้างรายได้แก่ตนเองและชุมชน อันเป็นผลในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการว่างงาน

วัตถุดิบและส่วนประกอบ :

1.กระดาษาสาหรือผ้า

2.กระดาษว่าว

3.กระดาษแข็ง

4.ไม้ไผ่

5.กรรไกร

6.เข็ม

7.เชือก

ขั้นตอนการผลิต :

1.นำกระดาษว่าว 2 แผ่นๆ ละสีมาซ้อนกันพับให้เป้นสามเหลี่ยมด้านเท่า ตัดส่วนปลายที่เหลือออก

2.พับครึ่งรูปสามเหลี่ยมอีก 2 ครั้ง ตัดชายด้านที่ไม่เท่ากันให้เป็นลวดลายสวยงามตามต้องการ

3.กรรไกรตัดเส้นตรงจากด้านที่เปิดได้เข้าไปลึกเหลือช่องว่างไม่ให้ขาดไว้พอประมาณ กลับด้านแล้วตัดเส้นตรงขนานกับเส้นแรก จากนั้นตัดสลับกันไปตลอดความกว้างจนถึงปลาย เหลือปลายไว้ประมาณ 4 เซนติเมตร เพื่อทำหัวตุง

4.ตัดเสร็จแล้ววางลงให้เหมือนเดิมแล้วเปิดด้านข้างที่ซ้อนกันออกจนเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า จับปลายด้านที่ซ้อนกันเปิดเป็นสี่เหลี่ยมทั้งสองแผ่น จับตรงกลางกระดาษยกขึ้น

5.ตัดกระดาษแข็งเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งนิ้ว ทากาวติดด้านในของหัวตุง ใช้ด้ายร้อยด้านบน นำไปผูกติดกับปลายไม้ไผ่ เป็นอันเสร็จนำไปใช้งานได้

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต :

การตัดกระดาษ ควรตัดให้เท่ากัน ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปจะได้รูปทรงที่สวยงาม

 

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ :

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยส้านดอนจั่น

ที่อยู่ 320 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น - - ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 086-9203165